KPK

Všetko o rezorte Kaskády...

Klub priateľov KASKÁD

– bol založený v roku 2000, ako iniciatíva s cieľom organizovania podujatí pre záujemcov, ktorí sa dobrovoľne zúčastňujú a užívajú výhody členstva

– KPK pozýva svojich členov a ich rodinných príslušníkov a priateľov

– členovia užívajú výhody

– členstvo je spoplatnené

– do klubu je možné sa dostať len na základe odporúčania členov KPK

– PROGRAM klubu zasielame členom na ich mailovú adresu

 

V prípade záujmu o členstvo, popríde záujmu o možnostiach členstva, pošlite mail na adresu:

                                                         kpk@kaskady.sk

 

Radi Vám odpovieme.